Agora CE hledá posilu

Agora nabírá

2017 - 2018 Participativní rozpočtování – příležitost pro efektivní zapojení občanů do rozhodování

S podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce realizujeme projekt v Bosně a Hercegovině zaměřený zvýšení zapojení obyvatel do rozhodování na místní úrovni. Naše předchozí spolupráce s místními politiky a úředníky ukázala na to, že mají eminentní zájem o metodiku, s jakou realizuje Agora CE tzv. participativní rozpočtování v ČR. V roce 2017 jsme proto začali spolupracovat s obcemi Kreševo, Breza a Istočna Ilidža. Každá z těchto obcí vyčlenila ze svého rozpočtu cca 5 tis EUR, dalších 5 tis EUR přispěje do jejich participativních rozpočtů MZV ČR. Za těchto zhruba 750 tis Kč bude realizováno minimálně 6 projektů, které místní občané potřebují nejvíce.

Jako jediný postup zapojení veřejnosti umožňuje participativní rozpočet to, aby občané přišli se svými nápady, ty potom zkorigovali dle reálných možností obce ve spolupráci s úředníky, představili je svým spoluobčanům a spolu s nimi rozhodli o jejich realizaci. Občané se setkávají na veřejných diskuzích a setkáních, kde o své nápady prezentuji a diskutují o nich. Zapojit se mohou také elektronicky a to jak do návrhu, tak do závěrečného výběru nápadů.

Na navržené projekty se můžete podívat na webu projektu www.pbbih.com. Najdete mezi nimi například témata jako vybudování hřišť, nové přístřešky na zastávky autobusů, vytvoření nových turistických tras, úpravy a čištění kanálů na dešťovku, opravy fasád obecních domů poškozených během války a mnoho dalších. Realizace bude probíhat za účasti autorů. V některých případech se počítá také s osobním zapojením do konstrukčních prací. Které návrhy budou realizovány, se rozhodne počátkem roku 2018 v hlasování, kterého se může zúčastnit každý občan.

V roce 2018 budou vítězné návrhy zrealizovány, zároveň se bude tento postup v obcích opakovat a jeho podobu představíme také dalším obcím v BiH, které si jej osvojí a budou jej také používat. Zlepšíme tím výkon samospráv. V Bosně ji má sice téměř každá, i velice mála komunita, ale bez vlastních zdrojů pro vlastní potřeby. Participativní rozpočet jim je umožní získat přímo

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce ČR