Praha pro lidi 2014

Pražský veřejný prostor aneb "Praha pro lidi"

Po loňském úspěšném pořádání projektu Praha pro lidi pokračujeme v dalších setkáních s tématem veřejného prostoru v Praze.

Pro Institut plánování rozvoje (dříve ÚRM) realizujeme v roce 2014 další setkání s veřejností, která mají sloužit k lepšímu pochopení jednotlivých pražských lokalit coby veřejného prostor. Občané na těchto setkáních mohou definovat své požadavky či návrhy vůči danému prostoru, se kterými bude dál pracovat jak IPR, tak Magistrát Hl. města Prahy.


V letošním roce jsme v rámci projektu Praha pro lidi realizovali následující setkání:

Setkání k budoucí podobě Malostranského náměstí

Projednání vítězné architektonické studie rozvoje území Starých Kyjí.

Více k setkání v Kyjích ZDE